AKTUALNOŚCI

2019-10-22
Księgi rachunkowe - limity
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki osób fizycznych: cywilne, jawne i partnerskie, których przychody netto w poprzednim roku obrotowym ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły w walucie...
2017-01-02
Przejście z podatkowej księgi na księgi rachunkowe
Na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie obowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody, za poprzedni rok...