AKTUALNOŚCI

2017-03-30
Jak załatwiać sprawy podatkowe od 1 marca 2017 r.?
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), która funkcjonuje od 1 marca 2017 r., to połączenie trzech pionów działających dotychczas niezależnie od siebie: administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Nową terenową strukturę aparatu skarbowego...
2015-10-31
OPŁATA REKLAMOWA – NOWA DANINA NA RZECZ GMINY
11 września 2015 r. do katalogu opłat lokalnych weszła opłata reklamowa. Do jej ponoszenia są zobowiązani właściciele, użytkownicy i posiadacze nieruchomości lub obiektów budowlanych, na których zlokalizowana jest tablica reklamowa...