AKTUALNOŚCI

2017-08-08
Pierwsza ofiara regulacji AdA - apteka w Poznaniu
Wygaśnięcie umowy najmu zbiegło się z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, która oprócz zasady „apteki dla aptekarza” wprowadziła również kryteria demograficzne i geograficzne, ograniczające możliwość otwarcia nowej apteki....
2017-05-20
Apteka dla aptekarza
Zmiana ustawy Prawo farmaceutyczne Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne zmienia dotychczasowe regulacje dotyczące wydawania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych. Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim...
2016-10-03
Zakaz reklamy aptek zgodny z Konstytucją RP
Prezes NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, w tym roku już dwukrotnie zwracała się do prokuratora generalnego oraz ministra sprawiedliwości, o zmianę stanowiska prokuratury w sprawie zakazu reklamy aptek. Tezy i argumentacja prawna, zawarte...
2016-10-03
Wybór GIF odzwierciedli intencję władzy
Do sprawnego funkcjonowania inspekcji farmaceutycznej niezbędny jest Główny Inspektor Farmaceutyczny. Bez niego nie ma możliwości dobrego przeprowadzenia reform, które założył sobie obecny rząd. Wybór pokaże, jakie są wobec niego oczekiwania,...
2016-08-29
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne
Proponowane zmiany zakładają poprawę funkcjonowania systemu nadzoru nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi poprzez dodatkowe wymogi dotyczące personelu oraz wprowadza regulacje dot. skutecznego zapobiegania konfliktom interesów, w tym sytuacjom korupcjogennym....
2016-07-07
Nielegalny handel lekami
Już 40 aptek w regionie zachodniopomorskim zostało zamkniętych za nielegalny handel lekami. Kolejnych 13 jest sprawdzanych. Leki z dużym zyskiem trafiają za granicę, a chorzy szukają niezbędnych im specyfików. Na...