AKTUALNOŚCI

2020-06-12

Tarcza 4.0 i zatory płatnicze

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

W tarczy antykryzysowej znalazły się szczególne uregulowania dotyczące zatorów płatniczych, czyli tzw. ulgi na złe długi, wprowadzające m.in. do ustaw o pdof i o pdop dla niektórych przedsiębiorców będących dłużnikami ponoszącymi negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19 zwolnienie z obowiązku stosowania omawianych przepisów w zakresie zatorów płatniczych. Z kolei tarcza 4.0 ma ułatwić funkcjonowanie wierzycielom, którzy takie konsekwencje ponoszą.

Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wierzyciele uprawnieni są do zmniejszania podstawy obliczenia zaliczki na podatek dochodowy o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta. Zmniejszenia dochodu dokonuje się - przy uzwględnieniu pozostałych ustawowych warunków - począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

Tarcza 4.0 przewiduje wprowadzenie do ustawy przepisów, zgodnie z którymi skróceniu ulegnie okres, w którym wierzyciele będą dokonywali zmniejszania podstawy obliczenia zaliczki na podatek dochodowy o zaliczaną do przychodów należnych wartość takich wierzytelności. To obniżenie miałoby następować począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

W tarczy 4.0 znalazło się także rozwiązanie dla podatników, którzy w 2020 r. opłacają uproszczone zaliczki na podatek. Podatnicy ci będą mogli zmniejszać zaliczkę należną o niezapłaconą wierzytelność za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta. Podatnicy pdof będą mogli zmniejszać tę zaliczkę o 17% wartości wierzytelności - przy opodatkowaniu według skali, a korzystający z podatku liniowego - o 19%. Z kolei mali podatnicy pdop opłacający zaliczki uproszczone będą mogli je zmniejszać o 9% wartości wierzytelności, a pozostali podatnicy - o 19%.

Wszystkie zmodyfikowane przepisy ulgi na złe długi dotyczące wierzycieli mają mieć zastosowanie do okresów rozliczeniowych, w których ponieśli oni negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19.

Grupa Dziesięcina