AKTUALNOŚCI

2018-02-24

Ulga prorodzinna w PIT za 2017 rok

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI
Z limitów zarobków, występujących w przypadku ulgi na dziecko wynika, że nie wszyscy podatnicy posiadający dzieci skorzystają w 2018 roku z odliczenia ulgi prorodzinnej w zeznaniu PIT za 2017 rok. Z ulgi prorodzinnej skorzystają podatnicy, którzy w stosunku do małoletniego dziecka wykonywali władzę rodzicielską, lecz także pełnili funkcję opiekuna prawnego (jeśli dziecko z nimi mieszkało), lub sprawowali opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, utrzymywali pełnoletnie dzieci bez względu na wiek (gdy dziecko ma przydzielony zasiłek pielęgnacyjny, rentę socjalną) oraz utrzymywali uczące się dzieci w szkołach do 25 roku życia. Z ulgi na dziecko należy korzystać na zasadach takich samych, jak w roku poprzednim. Rozliczając ulgę prorodzinną należy jednak pamiętać, że z ulgi tej może skorzystać podatnik, który:
  • wychowywał jedno dziecko,
  • jego dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 tys. zł – w przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy (należy w tym przypadku zsumować dochody podatnika i małżonka),
  • jego dochody nie przekroczyły 112 tys. zł w roku podatkowym – w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,
  • jego dochody nie przekroczyły 56 tys. zł w roku podatkowym - w przypadku podatnika nie pozostającego w związku małżeńskim (w tym również przez część roku).
  • wychowywał dwoje lub więcej dzieci – wówczas limit dochodów nie występuje.
Z ulgi prorodzinnej skorzystać mogą wyłącznie przedsiębiorcy opodatkowani na podstawie skali podatkowej (rozliczający się na druku PIT-36, PIT-37). Zatem, z ulgi nie mogą skorzystać podatnicy opodatkowani 19% podatkiem liniowym, opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ryczałt ewidencjonowany bądź karta podatkowa), czy też rozliczający druk PIT-39 z tytułu zbycia nieruchomości bądź PIT-28 z tytułu zbycia akcji bądź innych dochodów kapitałowych.
Grupa Dziesięcina