AKTUALNOŚCI

2016-08-05

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej opublikowana w Dzienniku Ustaw.

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI
Wchodzi w życie od września. Z podatku zwolniona jest sprzedaż leków refundowanych. Podatnikami nowego podatku będą sprzedawcy detaliczni, a przedmiotem opodatkowania stanie się przychód ze sprzedaży detalicznej. Podstawę opodatkowania podatkiem stanowi nadwyżka przychodów osiągnięta w danym miesiącu ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 000 000 zł. Stawki podatku wynoszą:
  • 0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 mln zł;
  • 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 mln zł.
Wśród ustawowych wyłączeń jest sprzedaż leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, refundowanych lub finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów. Co ważne, podatek nie będzie dotyczyć sprzedaży prowadzonej przez Internet. Całą ustawę można przeczytać tu: Ustawa o podatku od sprzedaży
Grupa Dziesięcina