AKTUALNOŚCI

2020-04-15

Więcej czasu na pierwsze zgłoszenie do CRBR dla większości spółek

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Większość spółek handlowych musi zgłosić wymagane dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Dla spółek, które były wpisane do KRS przed 13 października 2019 r. (datą powstania rejestru), termin na dokonanie pierwszego zgłoszenia miał upłynąć w dniu 13 kwietnia 2020 r. Termin ten na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...) oraz niektórych innych ustaw został jednak przesunięty o 3 miesiące, czyli nowy termin upłynie w dniu 13 lipca 2020 r.

Natomiast do spółek wpisanych/wpisywanych do KRS od 13 października 2019 r. odnosi się termin z art. 60 ust. 1 ustawy. Zgodnie z nim spółka powinna zrealizować pierwsze zgłoszenie do CRBR nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej wpisu do KRS. Terminy te nie zostały zmienione w związku z sytuacją wywołaną przez pandemię koronawirusa.

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji obecnie zobowiązane są spółki: jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z o.o. oraz akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych. Zgłoszenie do CRBR i jego aktualizacje muszą być dokonane poprzez system obsługujący rejestr dostępny na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/crbr/.

Grupa Dziesięcina