AKTUALNOŚCI

2016-04-13

Wstępnie wypełnione PIT-37 i PIT-38 za 2015 r. na Portalu Podatkowym - termin końcowy - 2 maja 2016

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI
Ministerstwo Finansów udostępniło już na Portalu Podatkowym częściowo wypełnione PIT-37 i PIT-38 za 2015 r. Zeznania podatkowe PIT-37 za 2015 r. zostały przygotowane dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej albo działów specjalnych produkcji rolnej – rozliczających się indywidualnie, łącznie z małżonkiem albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Sporządzono je na podstawie informacji o dochodach podatników przekazanych fiskusowi przez płatników. Rozliczenia PIT-38 za 2015 r. skierowane są natomiast do osób, które w ubiegłym roku uzyskały przychody z kapitałów pieniężnych, np. ze sprzedaży akcji. Wypełniono je na podstawie informacji PIT-8C za 2015 r. Wstępne zeznania podatkowe można uzupełniać i zmieniać, np. dopisać nieuwzględnione przychody. Dostęp do rozliczenia uzyskuje się po wprowadzeniu danych uwierzytelniających podatnika, w przypadku składania zeznania małżeńskiego – obu małżonków. Pięciokrotne wpisanie błędnych danych uwierzytelniających (w części przeznaczonej na podanie informacji o podatniku) skutkuje zablokowaniem dostępu do wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego – nie można go już pobrać i złożyć. Rozliczenie należy wówczas przekazać w formie papierowej lub przesłać przez Internet za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.
Grupa Dziesięcina