AKTUALNOŚCI

2023-12-27

WYSOKOŚĆ SKŁADKI ZDROWOTNEJ W 2024 ROKU A FORMA OPODATKOWANIA

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

W 2024 roku wysokość składki zdrowotnej uzależniona będzie od wybranej przez podatnika formy opodatkowania.

Za sprawą zmian, jakie wprowadzono w ramach Polskiego ładu, wzrośnie od 2024 roku składka zdrowotna. Jej wysokość po reformie obliczana jest od dochodu (przychodu) i jest zależna od wybranej formy opodatkowania.

Podatnicy, którzy będą się rozliczać w 2024 roku wg skali podatkowej będą bez zmian opłacać składkę zdrowotną w wysokości 9% od dochodu uzyskanego w miesiącu poprzednim (nie mniej niż 381,78 zł). W przypadku zasad ogólnych nadal nie będzie można odliczyć zapłaconej składki zdrowotnej od podatku, ani zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Podatnicy korzystający z podatku liniowego będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 4,9% od dochodu uzyskanego w miesiącu poprzednim (nie mniej niż 381,78 zł).

Osoby płacące podatek liniowy mogą odliczyć od dochodu jak i uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów, do limitu. Nie jest jeszcze znany limit ustalony na 2024 rok.

Podatnicy rozliczający się ryczałtowo nadal będą opłacać składkę zdrowotną wg progów, które pozostają bez zmian, zmianie ulegnie jednak podstawa, od której będzie naliczana składka zdrowotna, która będzie wynosiła w przypadku przychodu:

 1. do 60 000 zł – 399,60 zł (było 376,16 zł)
 2. do 300 000 zł – 666,00 zł (było 626,93 zł)
 3. powyżej 300 000 zł – 1198,80 zł (było 1 128,48 zł)

Wysokość składek ZUS: składka na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe wynoszą:

 • składka emerytalna – 19,52% podstawy
 • składka rentowa – 8,00% podstawy
 • składka chorobowa – 2,45% podstawy
 • składka wypadkowa – od 0,67 do 3,33% podstawy, stopa procentowa jest zróżnicowana i zależy od liczby osób ubezpieczonych oraz branży, w której działa firma
 • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 2,45% podstawy łącznie.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2024 r. dla przedsiębiorców, którzy nie korzystają z obniżonych składek ZUS, będzie nie niższa niż 4694,40 zł (60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

Składki społeczne ZUS w okresie styczeń-grudzień 2024 roku będą wynosiły:

 • składka emerytalna 916,35 zł,
 • składka rentowa 375,55 zł,
 • składka chorobowa 115,01 zł,
 • składka wypadkowa 78,40 zł,
 • składka na Fundusz Pracy 115,01 zł.

Wysokość składki zdrowotnej nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego (rok składkowy rozpoczyna się 1 lutego). Zatem jeśli w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie w styczniu wyniesie 4242 zł, to minimalna składka zdrowotna wyniesie 381,78 zł (4242 zł × 9% = 381,78 zł).

Grupa Dziesięcina
KATEGORIE
ZUS
TAGI