AKTUALNOŚCI

2020-08-25

Zakrywanie ust i nosa w sklepach

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Pracownik sklepu ma prawo odmówić obsłużenia klienta, który nie stosuje się do obowiązku zakrywania ust i nosa – takie jest oficjalne stanowisko Ministerstwa Zdrowia.

Zdaniem MF publiczne zamieszczanie informacji o konieczności zakrywania ust i nosa w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych czy na targowiskach należy uznać za warunek początkowy do skutecznego skorzystania z oferty sprzedaży przez kupującego. Ochrona obiektu może informować osoby, o obowiązku prawnym zakrywania ust i nosa i o tym, że taki obowiązek istnieje na terenie obiektu oraz, że w razie niezastosowania się do niego powiadomi Policję.

Obowiązek zakrywania ust i nosa przez m.in. klientów sklepu, w czasach pandemii koronawirusa, należy oceniać z punktu widzenia zasad współżycia społecznego. Zatem nie ulega wątpliwości, że zasady współżycia społecznego przemawiają za wprowadzeniem ochrony określonej w rozporządzeniu w tym zakresie i mają na celu ochronę dobra wspólnego ogółu społeczeństwa, jakim jest zdrowie i życie.

Grupa Dziesięcina