AKTUALNOŚCI

2020-04-28

ZAPŁATA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Z ZEZNAŃ ROCZNYCH – NOWY TERMIN 01 CZERWCA 2020.

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Ogłoszono rozporządzenie obowiązujące  od 01 maja 2020, w którym zarządza się zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych w okresie od dnia 1 maja do dnia 01 czerwca 2020 od zaległości podatkowych z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających z zeznań rocznych za rok 2019.

 

OZNACZA TO, ŻE MOGĄ PAŃSTWO UREGULOWAĆ PODATEK WYNIKAJĄCY Z ZEZNANIA ROCZNEGO 2019 DO 01 CZERWCA 2020 ROKU.

Grupa Dziesięcina