AKTUALNOŚCI

2020-01-15

Zmiana terminów składania zeznań podatkowych za rok 2019

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Zmienia się termin początkowy, od którego można składać wszystkie zeznania podatkowe PIT dla rozliczenia za rok 2019. Wszystkie zeznania PIT za 2019 rok można składać od 15 lutego 2020 r. Deklaracje przesłane przed tym terminem będą uznane za złożone od 15 lutego. Oznacza to, że nawet jeśli złożycie Państwo swój PIT wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. Urząd ma 45 dni na jej zwrot, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego elektronicznie, zaś 3 miesiące w przypadku zeznań podatkowych składanych w formie papierowej.

Zmianie ulega również termin składania PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) za 2019 rok - można go złożyć od 15 lutego do 2 marca 2020 r.

Wszystkie pozostałe zeznania PIT należy składać tak jak dotychczas do 30 kwietnia 2020 r.

Grupa Dziesięcina