AKTUALNOŚCI

2018-10-20

Zmiany w PIT i CIT 2019 - proces legislacyjny stan na 17-10-2018

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Trwają pracę nad zmianami w ustawach o podatkach dochodowych. Na dzień dzisiejszy, istotne zmiany dotyczące samochodów,  w porównaniu do poprzedniej wersji projektu:

KOSZTY OPŁAT LEASINGU

- pozostawiono proporcję do kwoty 150 tys. zł  kosztów rat leasingowych zaliczanych do kosztów podatkowych

- wycofano datę 31grudnia 2020 limitującą rozliczanie umów leasingowych na obecnych zasadach

- rozliczanie umów leasingowych zawartych do dnia 31 grudnia 2018 na obecnych zasadach, czyli zaliczeniu do kosztów podatkowych całych wartości netto z fv  (w poprzednim projekcie był dzień ogłoszenia ustawy)

KOSZTY EKSPLOATACJI SAMOCHODU

- zwiększono z 50% na 75% możliwości zaliczenia w koszty podatkowe wszystkich pozostałych kosztów eksploatacyjnych dla aut używanych w działalności gospodarczej i poza nią

Pracę nad projektem trwają…

Grupa Dziesięcina