AKTUALNOŚCI

2015-08-31

Zwrot wkładu mieszkaniowego bez PIT

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI
W najnowszej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził, iż kwota wypłacona spadkobiercom przez spółdzielnię mieszkaniową tytułem zwrotu wkładu mieszkaniowego wpłaconego przez spadkodawcę podlega tylko przepisom o podatku od spadków i darowizn. Nie płaci się od niej PIT. Z pytaniem zwróciła się spółdzielnia mieszkaniowa, która miała wątpliwości co do kwoty wkładu mieszkaniowego, który wpłacił jej przed laty główny najemca w chwili objęcia lokalu lokatorskiego. Z wartości wniesionego wkładu pokrywane są wszelkie należności wobec spółdzielni, a pozostała kwota jest zwracana spadkobiercom, stosownie do działu spadku. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przypomniał, iż spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. Spadkobiercy dziedziczą natomiast wkład mieszkaniowy związany z tym prawem. Kwota, którą spółdzielnia zwraca spadkobiercom podlega ustawie o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Oznacza to, że od kwoty zwróconego wkładu spadkobiercy nie płacą PIT. W konsekwencji na spółdzielni nie ciążą obowiązki płatnika i nie musi ona wystawiać informacji PIT-8C spadkobiercom.
Grupa Dziesięcina
KATEGORIE
PIT
TAGI