AKTUALNOŚCI

2016-10-03
Zakaz reklamy aptek zgodny z Konstytucją RP
Prezes NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, w tym roku już dwukrotnie zwracała się do prokuratora generalnego oraz ministra sprawiedliwości, o zmianę stanowiska prokuratury w sprawie zakazu reklamy aptek. Tezy i argumentacja prawna, zawarte...
2016-10-03
Wybór GIF odzwierciedli intencję władzy
Do sprawnego funkcjonowania inspekcji farmaceutycznej niezbędny jest Główny Inspektor Farmaceutyczny. Bez niego nie ma możliwości dobrego przeprowadzenia reform, które założył sobie obecny rząd. Wybór pokaże, jakie są wobec niego oczekiwania,...
2016-09-30
Wkrótce nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas
Z uwagi na planowaną modernizację systemu kas rejestrujących, projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących powieli dotychczasowe przepisy. Projekt będzie zawierał regulacje dotyczące zwolnień niektórych podatników i niektórych czynności...
2016-09-30
Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy
Do zadań kontrolerów PIP należeć będzie od tego czasu sprawdzanie prawidłowości wypłacania wynagrodzeń niektórym osobom pracującym na podstawie umów cywilnoprawnych. Zmiany są ściśle związane z zaplanowanym wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej...