AKTUALNOŚCI

2016-05-10
Nowela Ordynacji wprowadzi dodatkowe obciążenia?
Pod koniec kwietnia sejmowa podkomisja ds. finansów publicznych wprowadziła kontrowersyjną poprawkę do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej, która zakłada dodanie nowego obowiązku dla podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych....
2016-04-28
Nie otwierać podejrzanych maili
Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi mailami, z informacją o doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, próbie nawiązania kontaktu telefonicznego oraz prosi o otwarcie linku znajdującego się w tej wiadomości. Należy zawsze...
2016-04-28
Informacje INF - nowe wzory
Z początkiem lipca br. w życie wejdzie nowe rozporządzenie określające wzory miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (INF-1, INF-Z, INF-2), dostosowane do...
2016-04-28
Okulary dla pracownika do pracy przy komputerze
Monitor ekranowy jest to urządzenie do wyświetlania informacji niezależnie od metody uzyskiwania obrazu. Podział monitorów na tradycyjne i LCD jest natomiast podziałem uwzględniającym metodę uzyskiwania obrazu. Zatem przepisy rozporządzenia dotyczą...
2016-04-21
Kolejne zmiany w ustawie o VAT?
Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowano założenia do projektu ustawy o VAT. Wynika z nich, że wszystkie rozwiązania ujęte w projekcie mają na celu ograniczenie nadużyć w podatku od towarów i...
2016-04-21
Podatki 2016 - pełnomocnictwo ogólne, nowy wzór
Z początkiem lipca br. wejdą w życie dwa rozporządzenia dotyczące możliwości ustanowienia pełnomocnika ogólnego oraz zmiany, odwołania albo wypowiedzenia pełnomocnictwa ogólnego. Odpowiednie dokumenty w takich sprawach składać będzie można za...
2016-04-21
Organizacja imprezy integracyjnej
Wydatki na organizację imprezy integracyjnej w części przypadającej zarówno na pracowników, jak i członków ich rodzin mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Kosztami podatkowymi są również tzw. koszty pracownicze. Obejmują one przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, nagrody,...
2016-04-21
Składka wypadkowa – możliwość weryfikacji
Przedsiębiorcy mogą korzystać z weryfikacji składki wypadkowej ZUS. Składki na ubezpieczenie wypadkowe są ustalane indywidualnie i zależą od liczby zatrudnionych w warunkach zagrożenia i liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Dla...