AKTUALNOŚCI

2020-10-07
Nowy JPK a paragony
Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników dotyczy tylko sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Sprzedawcy nie mają obowiązku wystawiania faktur...
2020-09-26
Wymogi zmiany umowy spółki z o.o.
Do zmiany umowy spółki z o.o. w trybie tradycyjnym konieczne jest podjęcie przez wspólników uchwały, która musi być zaprotokołowana przez notariusza. Jego udział nie jest konieczny jedynie w trybie S24,...
2020-09-23
Projekt ustawy CIT dla spółki komandytowej
Pojawił się projekt ustawy, który jeśli zostanie wprowadzony w obecnej treści, to już od 1 stycznia 2021 r. wszystkie spółki komandytowe będą podatnikami CIT. Spółka komandytowa będzie płaciła podatek od uzyskanych...
2020-09-16
Podatek CIT dla spółki komandytowej?
Ministerstwo Finansów wraca do swoich planów opodatkowania spółki komandytowej podatkiem CIT. Spółka komandytowa podatnikiem CIT W dniu 4 września br. w BIP ukazał się pod numerem UD126 projekt ustawy zmianie ustawy o...
2020-09-08
Estoński CIT
Coraz częściej mówi się o planach wprowadzenia tzw. "estońskiego CITu". „Estoński CIT” to: brak podatku tak długo, jak zysk pozostaje w firmie, brak podatku, a co za tym idzie brak rachunkowości podatkowej, deklaracji...