AKTUALNOŚCI

2023-05-26
Urlop z powodu siły wyższej
26 kwietnia 2023 r. pracownicy zyskali nowe uprawnienie do dodatkowego typu płatnego urlopu. Pracownikowi przysługuje teraz w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin,...
2023-05-25
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Co to jest KSeF Krajowy System e-Faktur jest ogólnopolską platformą teleinformatyczną pozwalającą na wystawianie, przesyłanie i odbieranie faktur ustrukturyzowanych. Poza wystawianiem, przesyłaniem i otrzymywaniem faktur ustrukturyzowanych KSeF posiada również funkcje ich przechowywania,...
2023-02-13
Zapłata w MPP - ochrona przed konsekwencjami w VAT
1. Brak odpowiedzialności solidarnej nabywcy za nierozliczony VAT Odpowiedzialność solidarna nabywcy w świetle przepisów Ordynacji podatkowej Podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług, odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz...