AKTUALNOŚCI

2019-06-07
Kasy online można już stosować
Kasy online można już stosować Od 1 maja 2019 r. obowiązują przepisy dotyczące tzw. kas online. Kasy online to urządzenia, które przesyłają dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez...
2019-05-24
KAS ostrzeże przed ryzykownymi transakcjami
KAS uruchamia Program Ostrzegania Przedsiębiorców (POP). Przedsiębiorcy narażeni na nieświadome uczestnictwo w oszustwach podatkowych otrzymają pisma informujące o takim zagrożeniu. KAS nie ingeruje w kontakty handlowe, jednak rekomenduje sprawdzenie rzetelności...
2019-04-27
Zmiany w zakresie kas fiskalnych
Od 1 maja 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o VAT dokonana ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach zobowiązująca podatników do prowadzenia ewidencji sprzedaży dokonywanej na rzecz...
2019-04-26
Faktury za usługi marketingowe
Szanowni Państwo, prosimy o rzetelne i staranne dokumentowanie  faktycznego wykonania usług marketingowych czy innych usług o charakterze niematerialnym. Okazuje się, że umowa, faktura, zlecenie wykonania usługi i potwierdzenie jej wykonania mogą być niewystarczające dla zaliczenia...
2019-04-18
Poprawa nazwy kontrahenta na fakturze
Wystawienie faktury VAT z błędnie wskazanym kontrahentem to sytuacja, z którą przyszło się zmierzyć nie jednemu przedsiębiorcy. Błędnie wystawione faktury są często odsyłane lub kontrahent oczekuje korekty. Jak w takim przypadku...