AKTUALNOŚCI

2020-09-26
Wymogi zmiany umowy spółki z o.o.
Do zmiany umowy spółki z o.o. w trybie tradycyjnym konieczne jest podjęcie przez wspólników uchwały, która musi być zaprotokołowana przez notariusza. Jego udział nie jest konieczny jedynie w trybie S24,...
2020-09-23
Projekt ustawy CIT dla spółki komandytowej
Pojawił się projekt ustawy, który jeśli zostanie wprowadzony w obecnej treści, to już od 1 stycznia 2021 r. wszystkie spółki komandytowe będą podatnikami CIT. Spółka komandytowa będzie płaciła podatek od uzyskanych...
2020-09-16
Podatek CIT dla spółki komandytowej?
Ministerstwo Finansów wraca do swoich planów opodatkowania spółki komandytowej podatkiem CIT. Spółka komandytowa podatnikiem CIT W dniu 4 września br. w BIP ukazał się pod numerem UD126 projekt ustawy zmianie ustawy o...
2020-09-08
Estoński CIT
Coraz częściej mówi się o planach wprowadzenia tzw. "estońskiego CITu". „Estoński CIT” to: brak podatku tak długo, jak zysk pozostaje w firmie, brak podatku, a co za tym idzie brak rachunkowości podatkowej, deklaracji...
2020-08-25
Zakrywanie ust i nosa w sklepach
Pracownik sklepu ma prawo odmówić obsłużenia klienta, który nie stosuje się do obowiązku zakrywania ust i nosa – takie jest oficjalne stanowisko Ministerstwa Zdrowia. Zdaniem MF publiczne zamieszczanie informacji o konieczności...
2020-08-13
Praca zdalna nawet do 3 miesięcy po epidemii
Od 31 marca 2020 r. na mocy przepisów antykryzysowych związanych z epidemią koronawirusa pracodawcom i pracownikom umożliwiono korzystanie z pracy zdalnej. Taka forma świadczenia pracy została wprowadzona przez specustawę w sprawie...
2020-07-31
Zwolnienie pracownika a zwrot wsparcia z FGŚP
Na mocy tarczy 4.0 możliwość otrzymania wsparcia ze środków FGŚP uzyskały podmioty, które pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym albo obniżeniem...