AKTUALNOŚCI

2019-03-29
Skutki podatkowe dla wspólnika opuszczającego spółkę jawną
Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej powoduje obowiązek rozliczenia udziału kapitałowego wspólnika. Rozliczenie poprzedza ustalenie wartości udziału kapitałowego występującego wspólnika, poprzez sporządzenie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki, czyli wartość...
2019-03-14
Zaliczka na usługę a przychód podatkowy
Jeżeli zaliczka (przedpłata) na poczet przyszłych usług ma definitywny charakter, to przychód podatkowy powstaje w momencie jej otrzymania. Jeżeli tak dokonana wpłata ma charakter ostateczny, definitywny, to organy podatkowe zaliczą...
2019-03-13
Szczepienia dla pracowników a przychód podatkowy
Sfinansowanie przez pracodawcę szczepień chroniących pracowników przed odrą powoduje, co do zasady, po stronie pracowników powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu. Wartość tego rodzaju nieodpłatnych świadczeń mieści się w definicji przychodów ze stosunku...
2019-03-10
Mechanizm split payment – obowiązkowy?
Już w I połowie 2019 r. Ministerstwo Finansów może wprowadzić obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności podatku VAT (tzw. split payment). Aktualnie mechanizm ten jest dobrowolny. Korzysta z niego ok. 9-9,5 proc. uprawnionych...
2019-03-08
Opłata recyklingowa – przypomnienie
1.       Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać...