AKTUALNOŚCI

2019-07-03
Od 1 września 2019 r. nowy wykaz podatników VAT
Elektronicznym wykazem będą objęte podmioty wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego: gdy dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą, podmiot ten nie istnieje lub, gdy mimo podjętych udokumentowanych prób, nie ma możliwości...
2019-07-03
Faktury do paragonu
Jeśli w chwili drukowania paragonu przedsiębiorca nie zadba o podanie i wpisanie na nim numeru NIP, nie otrzyma faktury. Od 1 września 2019 r. przedsiębiorcy będą zmuszeni przekazywać informacje o...
2019-07-02
Od 1 lipca br. zbiorcze deklaracje PCC
Z dniem 1 lipca 2019 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) dotyczące możliwości składania zbiorczych deklaracji PCC od umowy pożyczki oraz umowy sprzedaży...
2019-07-02
Koszty usług niematerialnych
Obowiązujące od początku 2018 roku zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ograniczają prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne (np. doradcze). Zakres stosowania omawianego ograniczenia...
2019-06-29
Od 1 lipca br. zbiorcze deklaracje PCC
Z dniem 1 lipca 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) dotyczące możliwości składania zbiorczych deklaracji PCC od umowy pożyczki oraz umowy sprzedaży...
2019-06-27
Rozliczanie wydatków na spotkania integracyjne
Nie można uznać, że wydatki ponoszone na uczestnictwo w spotkaniach integracyjnych, które nie są nastawione na pozyskiwanie nowych klientów czy kontrahentów, obciążają firmowe koszty podatkowe. Czyli nie można zaliczyć do kosztów...
2019-06-27
Od 1 lipca 2019 r. nowa struktura JPK_FA
Podatnicy wystawiający faktury w postaci elektronicznej  mają obowiązek przekazać je na żądanie organu podatkowego, np. w toku kontroli podatkowej, w formie JPK_FA. Resort przygotował i udostępnił nowy schemat JPK_FA (JPK_FA2). Zacznie on obowiązywać od 1...
2019-06-14
Paragony z NIP od 1 lipca 2019 r.
W sytuacji, gdy podatnik dokonujący sprzedaży nie będzie miał technicznej możliwości wpisania numeru identyfikującego na paragonie, nabywca powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar lub usługę jako podatnik...