AKTUALNOŚCI

2020-07-20
Dofinansowanie z FGŚP tylko przez 3 miesiące
Przedsiębiorcy w Prawa przedsiębiorców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, wypłacanych ze środków...
2020-07-07
Czynsz najmu wygasł również usługodawcom
Najnowsza nowelizacja specustawy w sprawie COVID-19, zwana tarczą 4.0, wprowadzona ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w...
2020-07-07
Mikropożyczka będzie umarzana z urzędu
Mikroprzedsiębiorcy spełniający warunki, o których mowa w specustawie w sprawie COVID-19, mogą ubiegać się o przyznanie mikropożyczki w wysokości do 5.000 zł, która może zostać umorzona. Dotychczas przepisy przewidywały, że...
2020-07-05
Dotacje na kapitał obrotowy
Przypomnijmy, że program "Dotacje na kapitał obrotowy" uruchomiony został przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i obejmował początkowo jedynie średnie firmy. W przypadku mikro i małych przedsiębiorców, bezzwrotne dotacje uruchamiane...
2020-06-24
Nowe bezzwrotne dotacje dla firm
Nowe bezzwrotne dotacje dla firm W ramach programu "Dotacje na kapitał obrotowy" z PARP-u wypłaconych zostanie 2,5 mld zł pochodzących z środków unijnych. Przedsiębiorca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa otrzyma w 100%...