AKTUALNOŚCI

2020-02-07
Wysokość składki zdrowotnej ZUS na rok 2020
Ubezpieczeniem zdrowotnym są objęte m.in. osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność. Najniższa miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązująca przedsiębiorców w 2020 r. wynosi 4.026,01 zł (75% z 5.368,01 zł)....
2019-12-10
Obowiązkowa rejestracja w BDO
Z dniem 1 stycznia 2020 r. nastąpi elektronizacja Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO). Od tego dnia prowadzenie ewidencji odpadów, prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty...