AKTUALNOŚCI

2019-01-25
Składka zdrowotna przedsiębiorcy w 2019 r.
Jak wynika komunikatu GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale 2018 r. wyniosło 5.071,41 zł. Kwota tego wynagrodzenia określa najniższą podstawę wymiaru składki zdrowotnej m.in. dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, a także przedsiębiorcy...
2019-01-17
Nowa składka na Fundusz Solidarnościowy
Od 1 stycznia 2019 r. płatnicy opłacający za ubezpieczonych składkę na Fundusz Pracy (także za siebie, w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność) mają obowiązek opłacać nową składkę na Fundusz Solidarnościowy,...
2019-01-15
Modyfikacje w obowiązkach płatników pdof
Ustawa o zmianie ustawy o pdof wprowadziła zmiany m.in. w odniesieniu do obowiązków płatników pdof w zakresie sporządzania i przekazywania informacji i rozliczeń podatkowych. W wyniku tych zmian, skróceniu uległ termin,...
2019-01-04
SKALA PODATKOWA BEZ ZMIAN
W roku 2019 nie wprowadzono zmian w zakresie dotyczącym obowiązującej skali podatkowej, a także zasad stosowania i wysokości kwoty zmniejszającej podatek oraz kosztów podatkowych. Należności osób fizycznych podlegające opodatkowaniu według skali...