AKTUALNOŚCI

2019-08-26
Podzielona płatność od 1 listopada 2019
Obecnie podatnicy VAT mogą dobrowolnie dokonać płatności należności z faktury w systemie tzw. podzielonej płatności. Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że zapłata: kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej...
2019-08-20
Kasa rejestrująca przy sprzedaży przez Internet
Jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie...
2019-07-31
Prosta spółka akcyjna już od marca 2020 r.
Od 1 marca 2020 r. w polskim porządku prawnym pojawi się kolejna spółka – prosta spółka akcyjna (PSA) – kapitałowa, niepubliczna. Ma łączyć ograniczoną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki z dużą dozą elastyczności...
2019-07-16
Zmiany w ustawie o VAT od 1 września 2019 r.
1.       Nowy elektroniczny wykaz zarejestrowanych podatników VAT Od 1 września 2019 r. podatnicy będą mogli korzystać z nowego elektronicznego wykazu podmiotów, który umożliwi im dostęp do większej ilości informacji przy...