AKTUALNOŚCI

2022-07-04
Polski Ład cd.
W dniu 9 czerwca 2022 roku Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej „Ustawą”). Ustawa nowelizuje m.in. ustawę...
2022-06-06
Zamiana ryczałtu na skalę
Zamiana ryczałtu na skalę Polski Ład 2.0, nad którym trwają prace w Senacie, przewiduje dla przedsiębiorców będących w 2022 r. tzw. ryczałtowcami możliwość zamiany ryczałtu ewidencjonowanego na skalę podatkową. Wprowadzenie takiego...
2022-04-25
Polski Ład 2.0. - zmiany
Niższy PIT Najważniejszą zmianą jest obniżka niższej stawki PIT z 17% obecnie do 12 % po zmianach. Stawką 17% – a od lipca 2022 roku stawką 12% – są opodatkowane wszystkie dochody...