AKTUALNOŚCI

2016-04-21

Kolejne zmiany w ustawie o VAT?

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI
Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowano założenia do projektu ustawy o VAT. Wynika z nich, że wszystkie rozwiązania ujęte w projekcie mają na celu ograniczenie nadużyć w podatku od towarów i usług. Projektodawca zakłada, że osiągnie ten cel poprzez
  •  likwidację możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych,
  • wprowadzenie dla niektórych podatników obowiązku składania wyłącznie drogą elektroniczną deklaracji oraz informacji podsumowujących za okresy miesięczne,
  • wprowadzenie limitu, po przekroczeniu którego będzie stosowany mechanizm odwróconego obciążenia dla transakcji, których przedmiotem są wszystkie towary objęte tym mechanizmem,
  • rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zobowiązania sprzedawcy,
  •  rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej na przedstawiciela podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą,
  •  odmowę rejestracji podmiotu jako podatnika VAT w przypadku, gdy czynności sprawdzające wykażą, że podmiot ten nie istnieje lub nie można się z nim skontaktować,
  • doprecyzowanie przesłanek warunkujących wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT czynnych,
  •  modyfikację zakresu ochrony przewidzianej w związku z uzyskaniem interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w VAT oraz przyznanie podmiotom stosującym się do broszur informacyjnych MF ochrony prawnej,
  • zaostrzenie sankcji przewidzianej w Kodeksie karnym skarbowym w związku z wystawianiem tzw. pustych faktur lub posługiwania się nimi.
Trudno mówić o szczegółach, gdy nie znamy jeszcze całego projektu zmian w ustawie. Warto jednak zwrócić uwagę, że planowana jest także modyfikacja zakresu ochrony wynikającej z uzyskanych interpretacji podatkowych w zakresie VAT. Pewną ciekawostką ma być również przyznanie ochrony prawnej podmiotom, które będą stosowały się do broszur informacyjnych wydawanych przez resort finansów. Nie wiadomo, jaki kształt finalnie przybiorą te jak na razie wstępne założenia. Nie znamy także daty planowanego wejścia w życie tych zmian. Nie wiadomo nawet, czy projekt już w ogóle istnieje, czy na razie może istnieją jedynie te właśnie ogłoszone założenia.
Grupa Dziesięcina
KATEGORIE
VAT
TAGI