AKTUALNOŚCI

2019-05-14

VAT przy przekazaniu karnetów sportowych pracownikom

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

W przypadku nieodpłatnego przekazywania karnetów pracownikom zastosowanie ma przepis, który mówi, że wydatki na zajęcia sportowe dla pracowników to wydatki na ich cele osobiste.

W związku z tym należy rozliczyć z tego tytułu VAT.

Natomiast konsekwencje na gruncie przepisów ustawy o VAT przekazania pracownikom karnetów sportowych, w przypadku gdy ponoszą oni za nie częściową odpłatność, czyli niejako odsprzedaż pracownikowi towarów i usług, które zostały nabyte przez pracodawcę ze środków obrotowych, po cenie preferencyjnej, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od ich wartości rynkowej, a nie od kwoty płaconej przez pracownika.

Grupa Dziesięcina
KATEGORIE
VAT