AKTUALNOŚCI

2017-06-15

Zmiany w VAT 2018: (Split payment) - podzielona płatność podatku

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI
Od 1 stycznia 2018 r. podatnicy muszą przygotować się na zmianę zasad opłacania faktur VAT. Dla podatku od towarów i usług wyznaczony u sprzedawcy zostanie osobny rachunek dedykowany, a korzystanie z niego i szybka płatność podatku dokonana na rzecz organu skarbowego przyniesie szereg oszczędności. Nowa zasada płatności podzielonej będzie wprowadzana w 2018 r. jako alternatywa dla podatników. O zastosowaniu nowej zasady decydować będzie nabywca towaru lub usługi – a zatem podmiot który otrzymał fakturę podlegającą zapłacie. Opłacający będą mogli stosować dotychczasowe zasady rozliczania podatku lub też korzystać z nowej, zaproponowanej formy. W przypadku wyboru nowej formy rozliczania VAT: 1) wartość sprzedaży netto - jest dokonywana na rachunek rozliczeniowy dostawcy towarów lub usługodawcy, 2) kwota podatku VAT z faktury - jest dokonywana na osobny – specjalnie udostępniany „rachunek VAT” dostawcy towarów lub usługodawcy. W efekcie płatność kwoty netto i kwoty podatku zostaje podzielona na dwa osobne przelewy – stąd nazwa „płatność podzielona”. Dedykowany komunikat przelewu jest podstawą prowadzenia nowych rozliczeń.
Grupa Dziesięcina