AKTUALNOŚCI

2021-08-25

Faktury ustrukturyzowane od 1 stycznia 2022 r. - projekt ustawy

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt z dnia 2 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (nr druku UD 159). Na podstawie tej ustawy ma zostać Krajowy System e-Faktur (KSeF) oraz uproszczenia w wystawianiu faktur korygujących, zaliczkowych, a także duplikatów faktur.

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy będą mieli możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Będą to faktury wystawiane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur, oznaczone przydzielonym numerem identyfikującym daną fakturę w tym systemie. Z kolei otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych będzie wymagało akceptacji odbiorcy faktury.

Wystawcy faktur ustrukturyzowanych będą korzystali z różnego rodzaju preferencji podatkowych, w tym m.in. z 40-dniowego terminu zwrotu podatku oraz rozliczenia korekty in minus za okres wystawienia faktury korygującej. Przywileje te nie będą zależne od zgody odbiorcy faktury ustrukturyzowanej na jej otrzymanie w KSeF.

Faktury, w tym również faktury korygujące, będą mogły być sporządzone w systemie księgowo-finansowym podatnika oraz przesłane do KSeF za pomocą API.

Ministerstwo Finansów udostępniło roboczą wersję struktury logicznej FA_VAT na stronie Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce Krajowy System e-Faktur i na stronie www.podatki.gov.pl.

W zakładce Krajowy System e-Faktur udostępniono również zestaw przykładowych plików e-Faktury, które mają przybliżyć sposób wypełnienia struktury w określonych przypadkach.

Wprowadzone ww. ustawą rozwiązanie ma mieć charakter fakultatywny. Będzie to jedna z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych oraz funkcjonujących obecnie faktur elektronicznych.

Grupa Dziesięcina