AKTUALNOŚCI

2020-12-23

Kasy fiskalne 2021 – od kiedy?

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Projektodawcy z Koalicji Obywatelskiej chcą przesunięcia terminów wprowadzenia obowiązku stosowania kas fiskalnych online dla wybranych grup podatników o kolejne 12 miesięcy.

W ramach ustawy z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach przewidziano wprowadzenie obowiązku stosowania kas rejestrujących przesyłających dane do centralnego systemu teleinformatycznego (Centralne Repozytorium Kas), prowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową. W przypadku części branż wprowadzono sztywne terminy na dostosowanie się do tego wymogu i przejście na kasy online.

W reakcji na pandemię koronawirusa zdecydowano jednak na przedłużenie terminów. W przypadku grupy podatników świadczących usługi związane z wyżywieniem w stacjonarnych placówkach gastronomicznych, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz zajmujących się sprzedażą węgla, brykietu, i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych, aktualny termin to 31 grudzień 2020 r. Podatnicy zajmujący się świadczeniem usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu) czas na wprowadzenie kas online mają do 30 czerwca 2021 r.

W projekcie zaproponowano przedłużenie tych terminów o 12 miesięcy.

Projekt trafił do Sejmu 9 grudnia 2020 r.

Grupa Dziesięcina