AKTUALNOŚCI

2017-12-29

Opłata recyklingowa od toreb foliowych w 2018 roku

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI
Już od przyszłego roku sklepy będą doliczać opłatę recyklingową. Opłata ta wynosi min 20 groszy i dotyczy toreb z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów, czyli tych najczęściej wydawane dziś w sklepach przy kasie. Wyłączone z niej będą bardzo lekkie torby o grubości poniżej 15 mikrometrów, używane zazwyczaj do pakowania żywności sprzedawanej luzem. Nie wszyscy jednak wiedzą, że opłatę tą należy wliczać do podstawy opodatkowania VAT, gdyż opłata recyklingowa, która jest elementem należności za dostawę lekkiej torby, jest wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy opodatkowanej VAT ze stawką 23%. Po raz pierwszy przedsiębiorcy wpłacą zebrane od klientów pieniądze za torebki do 15 marca 2019 r., ale z VAT będą musieli rozliczyć się z fiskusem na bieżąco, już w trakcie 2018 r. Dobrą informacją dla przedsiębiorców jest jedynie ta, że samą opłatę (bez VAT) będą mogli odliczyć od swojego przychodu podatkowego, ale zrobią to dopiero z chwilą wniesienia jej do budżetu państwa, a więc w roku 2019. Sprzedaż toreb na zakupy z tworzywa sztucznego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podlega ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na zasadach ogólnych – na paragonie fiskalnym umieszczana jest kwota zapłaty z tytułu sprzedaży torby (podobnie w przypadku faktury), nie ma konieczności wyodrębniania samej kwoty opłaty recyklingowej. Ponieważ paragon i faktura, które potwierdzają sprzedaż toreb, zawierają informacje o liczbie sprzedanych toreb, kwota opłaty recyklingowej będzie możliwa do ustalenia w łatwy sposób – przez przemnożenie liczby toreb i stawki tej opłaty za 1 sztukę torby (0,20 zł). Opłata recyklingowa jest dochodem budżetu państwa i powinna być wpłacana do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana – na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Środowiska. Ponieważ termin przekazywania opłaty recyklingowej wyznaczony jest do 15 marca 2019 r., taki rachunek jeszcze nie został utworzony.
Grupa Dziesięcina