AKTUALNOŚCI

2021-06-14

Planowane zmiany w systemie podatkowym w programie Polski Ład

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Ministerstwo Finansów przedstawiło plan zmian w systemie podatkowym przedstawionych w programie Polski Ład.

Planuje się m.in.:

Podniesienie kwoty wolnej od podatku

Przewiduje się kwotę wolną od podatku w wysokości 30 tys. zł. Dzięki podniesieniu kwoty wolnej osoby najuboższe, w tym emeryci (świadczenie do 2,5 tys. zł brutto), nie będą płacić podatku dochodowego.

Podniesienie progu podatkowego

Kolejną ważną zmianą reformy podatkowej będzie podniesienie do 120 tys. zł progu podatkowego, od którego płaci się 32% podatku. Wyższa stawka pobierana będzie dopiero od pierwszej złotówki zarobionej powyżej 10 tys. zł miesięcznie.

Zamierza się wprowadzić "ulgę dla klasy średniej". Będzie dotyczyć osób zatrudnionych na umowę o pracę osiągających roczny dochód w przedziale 70-130 tys. zł. Dzięki uldze reforma będzie neutralna dla podatników zatrudnionych na umowę o pracę z dochodem od 6 do 10 tys. zł miesięcznie.

Ujednolicenie składki zdrowotnej

Proponuje się ujednolicić wysokość składki zdrowotnej i sposób jej liczenia. W wyniku tego nie tylko pracownicy, ale i przedsiębiorcy będą ją płacić według tej samej stawki 9% od podstawy opodatkowania.

Grupa Dziesięcina
KATEGORIE