AKTUALNOŚCI

2021-04-27

Podatki 2021: Czynny żal można złożyć także przez e-Urząd Skarbowy

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Podatnicy, którzy nie wywiązali się z obowiązku podatkowego dotyczącego m.in. informacji o schematach podatkowych lub cenach transferowych, mogą obecnie złożyć tzw. czynny żal również za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego.

Do skorzystania z usługi nie potrzeba podpisu elektronicznego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu karnego skarbowego czynny żal mogą złożyć do skarbówki podatnicy, którzy pomimo obowiązku nie przekażą:

-        informacji o schematach podatkowych (MDR);

-        informacji o cenach transferowych (TPR-C i TPR-P);

-        powiadomień w zakresie obowiązku przekazywania informacji o grupie podmiotów (CBC-P);

-        informacji o grupie podmiotów (CBC-R);

-        informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych (FAT-1);

-        informacji o rachunkach raportowanych (CRS);

-        sprawozdań finansowych.

Podatnik może złożyć czynny żal do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Możliwe jest dokonanie tego zarówno na piśmie (w postaci papierowej/elektronicznej) albo też ustnie do protokołu. Taka opcja jest dostępna również w e-Urzędzie Skarbowym.

Grupa Dziesięcina