AKTUALNOŚCI

2019-03-29
Skutki podatkowe dla wspólnika opuszczającego spółkę jawną
Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej powoduje obowiązek rozliczenia udziału kapitałowego wspólnika. Rozliczenie poprzedza ustalenie wartości udziału kapitałowego występującego wspólnika, poprzez sporządzenie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki, czyli wartość...
2018-08-07
Zmiany w ustawach o podatku dochodowym
Ustawa nowelizująca ustawy o pdof i pdop oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym przedsiębiorcom będącym podatnikami pdof przyniosła przede wszystkim zmiany dotyczące rozliczania w rachunku podatkowym składników majątku otrzymanych tytułem...
2015-10-31
OPŁATA REKLAMOWA – NOWA DANINA NA RZECZ GMINY
11 września 2015 r. do katalogu opłat lokalnych weszła opłata reklamowa. Do jej ponoszenia są zobowiązani właściciele, użytkownicy i posiadacze nieruchomości lub obiektów budowlanych, na których zlokalizowana jest tablica reklamowa...