AKTUALNOŚCI

2024-02-18

PODATKI 2024: SEJM ZACZĄŁ PRACE NAD PROJEKTEM PODNOSZĄCYM KWOTĘ WOLNĄ W PIT

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Do pierwszego czytania sejmowego skierowano poselski projekt dotyczący podwyższenia kwoty wolnej od podatku dochodowego PIT do 60 tys. zł.

Posłowie Konfederacji proponują, by kwota wolna od opodatkowania została podwyższona do wysokości równej 12-krotności minimalnej płacy.

Aktualnie kwota wolna od podatku wynosi w Polsce 30 tys. zł w skali roku. W projekcie nowelizacji ustawy o PIT zaproponowano podwyższenie kwoty wolnej do poziomu równego 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale nie mniejszej niż 60 tys. zł. Autorzy projektu podkreślają, że w efekcie klin podatkowy zostałby zmniejszony, a płace netto uległyby zwiększeniu dla większości obywateli.

Grupa Dziesięcina
KATEGORIE
PIT