AKTUALNOŚCI

2019-07-31

Prosta spółka akcyjna już od marca 2020 r.

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Od 1 marca 2020 r. w polskim porządku prawnym pojawi się kolejna spółka – prosta spółka akcyjna (PSA) – kapitałowa, niepubliczna. Ma łączyć ograniczoną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki z dużą dozą elastyczności w zakresie systemu zarządzania spółką oraz kształtowania wzajemnych relacji między akcjonariuszami. Jednocześnie spółkę tę ma cechować nowoczesny mechanizm ochrony wierzycieli spółki. Nowa spółka według założeń ma przyczynić się do ułatwienia podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej. Spółka ta ma być adekwatna do potrzeb przynajmniej części nowoczesnych, innowacyjnych przedsięwzięć (tzw. start-upów).

Zrezygnowano tu z instytucji kapitału zakładowego. Kapitał akcyjny ma być o minimalnej wartości 1 zł. Jego wysokość nie będzie określana w umowie spółki. Akcje PSA nie będą posiadać wartości nominalnej i nie będą stanowić części kapitału akcyjnego. Akcjonariusze będą wnosić wkłady z przeznaczeniem na kapitał akcyjny i na pokrycie swoich akcji. Wkłady będą mogły być pieniężne lub niepieniężne, w tym m.in. świadczenie pracy lub usług.

W PSA będzie można ustanowić zarząd, ewentualnie także radę nadzorczą albo radę dyrektorów. Ten ostatni organ skupi w sobie zarządzanie i nadzór nad spółką.

Nowelizacja ta czeka na podpis Prezydenta.

Grupa Dziesięcina