AKTUALNOŚCI

2020-06-24

Nowe bezzwrotne dotacje dla firm

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Nowe bezzwrotne dotacje dla firm

W ramach programu "Dotacje na kapitał obrotowy" z PARP-u wypłaconych zostanie 2,5 mld zł pochodzących z środków unijnych. Przedsiębiorca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa otrzyma w 100% bezzwrotną dotację, bez konieczności jakiegokolwiek wkładu własnego.

Warunkiem skorzystania z dotacji jest wykazanie spadku przychodów o przynajmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu ubiegłego roku.

Środki uzyskane z dotacji można przeznaczyć na pokrycie bieżących wydatków firmy, takich jak najem lokalu, zakup towaru, opłacenie rachunków za media, czy zakup paliwa.

Wnioski o bezzwrotne dotacje można składać już od 15 czerwca, przy czym obecnie o dotacje wnioskować mogą jedynie firmy średnie, tj. zatrudniające od 50 do 250 pracowników.

Wniosek o bezzwrotną dotację można wypełnić na stronie:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy

 

Bezzwrotne dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców

W przypadku mikro i małych przedsiębiorców, bezzwrotne dotacje zostaną uruchomione przez marszałków poszczególnych województw.

W zależności od województwa, programy te mogą zostać uruchomione w drugiej połowie czerwca lub w lipcu 2020 roku. W niektórych zaś województwach dotacje mogą - zgodnie z decyzją marszałka - nie zostać uruchomione w ogóle.

Wysokość bezzwrotnej dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców zależeć będzie od liczby zatrudnionych pracowników i wyliczana będzie według następującego wzoru:

Dotacja =  7845,11 zł * √x

gdzie x oznacza ilość zatrudnionych osób, łącznie z samym przedsiębiorcą.

Co istotne, dotacja przysługiwać będzie również osobom samozatrudnionym. Miesięczna wartość dotacji dla osoby samozatrudnionej wyniesie zatem 7845,11 zł.

Z kolei firma zatrudniająca 5 pracowników może wnioskować o miesięczną dotację o wartości 7845,11 zł * √6, tj. w kwocie 19216,52 zł.

Bezzwrotna dotacja wypłacana będzie przez 3 miesiące. Oznacza to, że całkowita wartość dotacji dla osoby samozatrudnionej wyniesie 3 x 7845,11 zł, czyli 23535,33 zł.

dane pochodzą ze strony www.zus.pl

 

Grupa Dziesięcina