AKTUALNOŚCI

2017-01-02

Przejście z podatkowej księgi na księgi rachunkowe

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie obowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody, za poprzedni rok podatkowy wyniosły 2.000 accutane capsules online.000 euro, a więc 8.595.200 zł.

Z oczywistych względów do tej wysokości podwyższono również limit przychodów odnoszący się do dobrowolnego przejścia na księgi rachunkowe, przy czym podatnicy, którzy dobrowolnie zamierzają prowadzić księgi rachunkowe, przed rozpoczęciem roku podatkowego zobowiązani są zawiadomić o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego do 31 stycznia 2017 r.

Grupa Dziesięcina