AKTUALNOŚCI

2021-03-06

STARTUJE E-URZĄD SKARBOWY

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły internetowy e-Urząd Skarbowy (e-US) na podatki.gov.pl.

W jednym miejscu będzie można szybko i wygodnie załatwić sprawy podatkowe, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym, na poczcie czy w banku. Serwis budowany jest etapami do września 2022 r. Pierwszy pakiet e-usług dostępny od 1 lutego 2021 r.

Serwis jest dedykowany podatnikom, płatnikom, pełnomocnikom, komornikom sądowym

i notariuszom. Wraz z dodawaniem funkcjonalności, grupa użytkowników będzie obejmować kolejne wyżej wspomniane grupy.

e-US dla obywateli to:

 • wygoda i oszczędność czasu,
 • w jednym miejscu szybko, wygodnie i kompleksowo będzie można załatwić swoje sprawy podatkowe,
 • do załatwienia spraw online nie będzie potrzebny podpis elektroniczny,
 • dostęp do e-usług KAS w jednym miejscu, kiedy chcemy i z dowolnego urządzenia,
 • szybki dostęp do danych i bieżących informacji o stanie rozliczeń, statusie spraw, złożonych dokumentach,
 • łatwa aktualizacja informacji dotyczących podatnika,
 • pełna transakcyjność, m.in. poprzez elektroniczne płatności online dla wszystkich udostępnianych e-usług, funkcjonalności, deklaracji i tytułów. Będzie można zapłacić podatek bezpośrednio w systemie.

Na początku e-Urząd Skarbowy oferuje:

 • dostęp do swoich danych podatkowych (dane o podatniku, działalności gospodarczej, mikrorachunku podatkowym i historii logowania);
 • integrację z usługą „Twój e-PIT”;
 • informację o nałożonych mandatach;
 • dostęp do aplikacji e-mikrofirma;
 • możliwość płatności online (na początku przez osoby fizyczne w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC, podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej, opłaty skarbowej, pozostałych podatków i należności niepodatkowych i mandatów). W serwisie będzie dostępna historia płatności online.
 • możliwość złożenia w formie elektronicznej niektórych pism (np. wniosku o zaliczenie nadpłaty/zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań).

Dostępna będzie historia wysłanych dokumentów.

Usługi i funkcjonalności planowane w kolejnych etapach to m.in.:

 • e-zaświadczenia,
 • integracja z serwisem e-TOLL,
 • usługi dla notariuszy i komorników sądowych,
 • usługi dotyczące m.in. składania wniosków i udostępniania informacji o stanie spraw.

Dostęp do serwisu e-Urząd Skarbowy będzie możliwy tylko ze strony podatki.gov.pl po zalogowaniu się Profilem Zaufanym, e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną. Do usługi „Twój e-PIT” będzie można zalogować się także danymi podatkowymi. Serwis działa przez całą dobę i można z niego korzystać z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu.

Użytkownik będzie miał dostęp do informacji i usług dotyczących go bezpośrednio, a w kolejnych etapach też do spraw innych podatników, do których uzyskał pełnomocnictwo lub dostęp do konta.

Przygotowany przez resort finansów projekt ustawy o zmianie ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową został skierowany do dalszych prac.

Grupa Dziesięcina