AKTUALNOŚCI

2019-10-22

Księgi rachunkowe - limity

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki osób fizycznych: cywilne, jawne i partnerskie, których przychody netto w poprzednim roku obrotowym ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły w walucie polskiej równowartość 2.000.000,00 euro (czyli po przeliczeniu 8.746.800 złotych) są obowiązane w następnym roku podatkowym prowadzić księgi rachunkowe.

Należy zwrócić uwagę, że kwota ta dotyczy wszystkich przychodów z działalności, a zatem obejmuje również m.in. przychody ze sprzedaży środków trwałych.

Tym samym prosimy Państwa o baczne zwracanie uwagi na obroty w Państwa firmach i kontakt z Państwa księgową, a w przypadku spełnienia już przesłanek prowadzenia ksiąg rachunkowych służymy Państwu pomocą w ich zaprowadzeniu od 1 stycznia 2020 r.

Poniżej pozostałe limity obowiązujące w roku 2020.

Limity przychodów osiągniętych w roku 2019, przekroczenie których powoduje utratę uprawnień w roku 2020:

   

2019

2018

Brak obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych

Art. 24a ust. 4 ustawy o PIT:

Przychody z działalności gospodarczej (m.in. również ze sprzedaży środków trwałych)

2.000.000 euro *4,3734 = 8.746.800 zł

2.000.000 euro *4,2795 = 8.559.000 zł

Status małego podatnika (PIT)

Art. 5a pkt 20 ustawy o PIT:

Przychód ze sprzedaży (z VAT)

(w zaokrągleniu do 1.000 zł)

2.000.000 euro *4,3734= 8.747.000 zł

1.200.000 euro *4,2795 = 5.135.000 zł

Status małego podatnika (VAT)

Art. 2 pkt 25 ustawy o VAT:

Wartość sprzedaży (z VAT)

(w zaokrągleniu do 1.000 zł)

1.200.000 euro *4,3734 = 5.248.000 zł

1.200.000 euro *4,2795 = 5.135.000 zł

Jednorazowa amortyzacja

Art. 22k ust. 7 ustawy o PIT, w zaokrągleniu do 1.000 zł

50.000 euro * 4,3734
= 219.000 zł

50.000 euro * 4,2795
= 214.000 zł

Utrata prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku:

250.000 euro * 4,3734 = 1.093.350 zł

250.000 euro * 4,2795 =

1.069.875 zł

Uwaga! Dla wszystkich limitów obowiązuje kurs z 1 października!

Średni kurs euro – na 01.10.2019: 4,3734 zł

Grupa Dziesięcina