AKTUALNOŚCI

2021-01-19

Podwyżki, nowe opłaty i przepisy 2021. Lista zmian, które wpłyną na portfele Polaków

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

1.      Nowy podatek od cukru i opłata małpkowa w 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. w polskim prawie wchodzą w życie przepisy, na podstawie których przedsiębiorcy zapłacą nowy podatek od cukru i tzw. opłatę małpkową. Pierwsza danina publiczna pobierana jest od napojów z cukrem, substancją słodzącą (w tym napoje alkoholowe) oraz zawierających substancje aktywne – kofeinę lub taurynę. Podatek od cukru składa się z części zmiennej – każdy gram powyżej 5 gram/100 ml to koszt 5 gr oraz części stałej:

 • 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej,
 • 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna).

Nowa ustawa wprowadza również opłatę od „małpek” (alkoholu w opakowaniach do 300 ml) w wysokości 25 zł od 1 litra 100-procentowego alkoholu.

2.      Wyższe wynagrodzenie minimalne i składki ZUS w 2021 r.

W 2021 r. wzrasta minimalne wynagrodzenie. Osoby zatrudnione na umowę o pracę zarobią 2800 zł brutto, czyli o 200 zł więcej niż w poprzednim roku. Natomiast minimalna stawka godzinowa obowiązująca dla określonych umów cywilnoprawnych w 2021 r. wynosi 18,30 zł brutto – to wzrost o 1,30 zł w porównaniu z 2020 r.

Jednocześnie w związku z przyjęciem nowego rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Polacy zapłacą wyższe składki ZUS. W przyszłym roku osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą składki ZUS w wysokości 1447,08 zł, w tym:

 •  składka emerytalna – 615,93 zł,
 •  składka rentowa – 252,43 zł,
 • składka wypadkowa – 52,70 zł,
 • dobrowolna składka chorobowa – 77,31 zł,
 • Fundusz Pracy – 77,31 zł.

Wysokość składek ustalana jest na podstawie prognozowanego przez rząd przeciętnego wynagrodzenia w 2021 r., przedstawionego w założeniach do budżetu na przyszły rok. Wynagrodzenie to wyniesie 5259 zł - o 32 zł więcej niż w ubiegłym roku.

3.      Podwyżka abonamentu w 2021 r.

W tym roku opłata za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych będzie wyższa. Abonament RTV za korzystanie z telewizji wyniesie 24,50 zł miesięcznie, czyli o 1,80 zł więcej niż w ubiegłym roku. W 2021 r. wzrasta także opłata za używanie odbiornika radiofonicznego – wyniesie 7,50 zł, do tej pory było to 7 zł. Utrzymana została 10-procentowa zniżka dla osób, które zapłacą z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc.

4.      Droższy prąd w 2021 r. Co z opłatą za gaz?

Od 2021 r. gospodarstwa domowe zapłacą od 1,87 do 10,46 zł więcej za prąd – kwota związana jest z wprowadzeniem nowej opłaty mocowej. Koszty wzrosną także dla pozostałych odbiorców energii elektrycznej – 0,0762 zł za kWh energii pobranej pomiędzy godziną 7:00 a 22:00 w dni robocze. Stawki opłaty mocowej ogłoszone zostały przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

5.      Wyższe ceny za połączenia i SMS-y do Wielkiej Brytanii od 2021 r.

1 stycznia 2021 r. skończył się okres przejściowy Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Brexit staje się rzeczywistością – jedną z pierwszych konsekwencji jest wzrost cen połączeń, SMS-ów oraz transmisji danych u operatorów sieci komórkowych. Operatorzy sieci komórkowych w momencie wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty nie są już zobowiązani do oferowania usług w roamingu, jak miało to miejsce do tej pory. Zmiany cenników zapowiedział również

6.      VAT od zakupów spoza UE bez zwolnienia

Od 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające VAT dla towarów spoza Unii Europejskiej wysyłanych do klientów z państw Wspólnoty. Unijny podatek obejmie zamówienia ze sklepów internetowych, tj. AliExpress, Wish, Amazon i eBay, a opodatkowane będą wszystkie przesyłki niezależnie od ich wartości. Do tej pory paczki, w których łączna cena towarów nie przekraczała 22 euro, były zwolnione z płacenia VAT-u. Konsumenci zapłacą więcej za internetowe zakupy towarów wysyłanych z państw nienależących do Unii Europejskiej.

7.      Siedem niedziel handlowych w 2021 r.

Niedziele handlowe w 2021 r. będą miały miejsce w styczniu, marcu, kwietniu, czerwcu, sierpniu oraz grudniu. Łącznie siedem razy w ciągu roku, identycznie jak w 2020 r. Z reguły klienci zrobią zakupy w ostatnią niedzielę miesiąca, dokładne daty to:

 • 31 stycznia 2021 r.,
 • 28 marca 2021 r.,
 • 25 kwietnia 2021 r.,
 • 27 czerwca 2021 r.,
 • 29 sierpnia 2021 r.,
 • 12 grudnia 2021 r.,
 • 19 grudnia 2021 r.

Po sierpniu sklepy będą zamknięte w każdą w niedzielę września, października oraz listopada. Dopiero w okresie przed świętami Bożego Narodzenia przewidziane są dwie, występujące tydzień po tygodniu, niedziele handlowe.

8.      Prawo do naprawy sprzętów od 2021 r.

Od kwietnia 2021 r. na terenie Unii Europejskiej obowiązywać będzie prawo do naprawy sprzętów. Nowe przepisy mają przeciwdziałać sztucznemu zaniżaniu długości działania urządzeń oraz umożliwić klientom wymianę i naprawę produktów. Prawo wejdzie w życie po ratyfikacji przez ministerstwa krajów członkowskich. Producenci m.in. telewizorów, komputerów, lodówek, zmywarek oraz pralek będą musieli wyposażyć urządzenia w uniwersalne części wymienne oraz udostępnić konsumentom instrukcję, w jak sposób wymieniać poszczególne elementy. Dodatkowo wprowadzony zostanie obowiązek informowania klientów o oczekiwanej żywotności produktów.

9.      Podwyżka podatku od nieruchomości od 2021 r.

W przyszłym roku wzrośnie wysokość podatku od nieruchomości. Więcej zapłacą osoby posiadające własne grunty, mieszkania oraz domy – niezależnie od tego, czy w danym budynku mieszka rodzina, czy jest wykorzystywany w celach związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Określone przez ministra finansów maksymalne stawki podatku od nieruchomości obowiązują od 1 stycznia 2021 r. Jednak każda gmina samodzielnie wskazuje jego wysokość, nieprzekraczającą górnej granicy ustalonej przez rząd.

10.  Droższy wywóz śmieci w 2021 r.

Od 2021 r. wrosną również opłaty za wywóz śmieci. Część miejscowości w Polsce zmienia sposób naliczania kosztów za odpady wytworzone w gospodarstwach domowych – z ryczałtowej stawki na system, który uzależnia opłatę od ilości zużytej wody przez mieszkańców. Każda gmina samodzielnie ustala wysokość stawki za wywóz śmieci, wybierając jeden z czterech wariantów przewidzianych przez ustawodawcę – opłata uzależniona od powierzchni mieszkania, zużycia wody, gospodarstwa domowego lub liczny osób mieszkających.

11.  Nowe przepisy drogowe od 2021 r.

W tym roku zmiany przepisów odczują również kierowcy. Wśród nowości na drogach, które zostaną wprowadzone od 2021 r., jest m.in. likwidacja ograniczenia prędkości do 60 km/godz. w nocy, zakaz jazdy "na zderzak" oraz korzystania ze smartfona podczas przechodzenia przez jezdnię. Piesi będą mieć również pierwszeństwo przed wejściem na przejście. Natomiast od 4 czerwca 2021 roku w salonie sprzedaży będzie można załatwić wszystkie niezbędne formalności związane z rejestracją pojazdu samochodowego, przyczepy i motoroweru. Nowy właściciel nie będzie musiał w tym celu udać się do urzędu.

12.  Przedsiębiorca złoży reklamację w 2021 r.

O tego roku przedsiębiorcy zostaną objęci ochroną konsumencką. 1 stycznia 2021 r. w życie wchodzą przepisy zmieniające ustawę prawo konsumenckie oraz nowelizacja kodeksu cywilnego. Na ich podstawie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą traktowane jako przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Zmiany wpłyną na zawarte umowy sprzedaży niemające charakteru zawodowego. Osoby prowadzące jednoosobową działalność będą mogły m.in. złożyć reklamację oraz odstąpić od umowy jak standardowi klienci.

13.  Zmiany w podatku dochodowym w 2021 r.

Pierwszą zmianą w zakresie podatku dochodowego, która od 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie, jest rozszerzenie zakresu obowiązywania tzw. ulgi dla młodych. Osoby poniżej 26 r.ż. nie zapłacą podatku z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej oraz stażu uczniowskiego. Do tej pory ulga obejmowała tylko przychody z umów-zleceń, stosunku służbowego, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy.

Druga zmiana w PIT dotyczy ulgi prorodzinnej oraz preferencyjnych rozliczeń dokonywanych przez osoby samotnie wychowujące dziecko. Od przyszłego roku więcej samotnych rodziców skorzysta z preferencyjnej formy rozliczenia z pełnoletnim dzieckiem.

14.  Wyższa opłata za psa w 2021 r.

Posiadacze czworonogów od tego roku za swojego pupila zapłacą więcej. Od 2021 r. wzrasta opłata od psa – górny limit wyniesie 130,30 zł rocznie, gdzie do tej pory wynosił on 125,40 zł. Z obowiązku uiszczania podatku za psa zwolnieni są seniorzy powyżej 65 r.ż. samodzielnie prowadzący gospodarstwo domowe oraz osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub dowolnym stopniu, jeżeli pies jest psem asystującym.

15.  Opłata przekształceniowa OFE

Osoby, które wybiorą przeniesienie oszczędności z rachunku OFE na IKE, zapłacą opłatę przekształceniową w wysokości 15 proc. od zgromadzonej kwoty. Nowe przepisy wejdą w życie w pierwszych miesiącach 2021 r. Opłata nie będzie dotyczyć sytuacji, w której posiadacz rachunku OFE zdecyduje się na transfer środków na indywidualne konto w ZUS-ie. Zamiast opłaty przekształceniowej od zgromadzonych pieniędzy pobierany będzie podatek dochodowy w momencie wypłaty emerytury.

16.  Nowe przepisy budowlane od 2021 r.

Restrykcyjne przepisy budowlane wchodzą w życie od 1 stycznia 2021 r. - dotyczą efektywności energetycznej nowych budynków. Co to oznacza dla osób planujących kupno mieszkania lub budowę domu? Będzie drożej. Do tej pory standardy promowały budownictwo energooszczędne i niskoemisyjne, natomiast od przyszłego roku będą nakazywać stawianie budynków pasywnych, czyli takich, które mają m.in. ograniczone zapotrzebowanie na energię pierwotną.

17.  Nowy „podatek od deszczu” w 2022 r.

Rząd zapowiada kolejną daninę na 2022 r. – „podatek od deszczu”. Opłata dotyczy nieruchomości o powierzchni co najmniej 600 mkw., zabudowanych w 50 procentach. Do tej pory płacili ją w większości przedsiębiorcy posiadający działki pod magazyny oraz sklepy wielkopowierzchniowe otoczone parkingiem. Obecnie opłata deszczowa dotknie także gospodarstwa domowe, a jej wysokość będzie wahać się od 0,45 do 1,50 zł na 1 mkw./rok.

18.  Ograniczenie ulgi abolicyjnej od 2021 r.

Część Polaków pracujących za granicą zapłaci wyższe podatki od 2021 r. W życie wchodzą nowe przepisy dotyczące likwidacji ulgi abolicyjnej. Do tej pory abolicja podatkowa PIT umożliwiała uniknięcie wyższego opodatkowania przy rozliczaniu dochodów z zagranicy.

19.  Nowy podatek handlowy w 2021 r.

Od nowego roku wchodzi w życie ustawa, na podstawie której przedsiębiorcy zapłacą podatek od sprzedaży detalicznej. Próby wprowadzenia podatku handlowego trwają od 2016 r. - finalnie przepisy zaczną obowiązywać w 2021 r., co oznacza dla konsumenta m.in. wzrost cen produktów w sklepach.

Grupa Dziesięcina