AKTUALNOŚCI

2016-09-16
Reklama suplementów diety w mediach
Jak ocenia prezes NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska - trzeba uporządkować kwestię reklamy suplementów diety w mediach, gdyż reklamy wzbudziły przekonanie, że nie da się żyć zdrowo bez suplementacji. W 2014 r. pacjenci...
2016-09-16
Zatrudnianie obcokrajowców na podstawie umowy zlecenia
Skutki podatkowe i zawarcia umowy zlecenia z cudzoziemcem na przykładzie umowy zawartej z obywatelem Ukrainy lub Białorusi. Regulacje prawa pracy Wykonywanie pracy w Polsce przez cudzoziemca spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego wymaga uzyskania zezwolenia...
2016-09-07
Od 1.09.2016 szybsze potwierdzenie warunków pracy
Z dniem 1 września 2016 r. weszły w życie przepisy nakładające na pracodawcę obowiązek dostarczenia pracownikowi pisemnego potwierdzenia warunków umowy o pracę - jeżeli uprzednio nie została ona zawarta w formie pisemnej - przed dopuszczeniem...
2016-09-07
Paragony elektroniczne od 1 stycznia 2018
Minister Rozwoju przedstawił projekt nowego rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy. Cele wydania nowego rozporządzenia to: ·         dostosowanie regulacji do możliwości emisji dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w dwóch formach -...
2016-08-29
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne
Proponowane zmiany zakładają poprawę funkcjonowania systemu nadzoru nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi poprzez dodatkowe wymogi dotyczące personelu oraz wprowadza regulacje dot. skutecznego zapobiegania konfliktom interesów, w tym sytuacjom korupcjogennym....
2016-08-26
Nowa kwota do pobrania z zajętego konta
Egzekwując zaległości podatkowe, urząd skarbowy ma prawo zająć rachunki bankowe niesolidnego podatnika. To skuteczny, sposób ściągnięcia niezapłaconych podatków. Blokada rachunku bankowego powoduje, że nie wolno podatnikowi pobrać pieniędzy z konta do wysokości...