AKTUALNOŚCI

2024-02-18
ROCZNA KOREKTA VAT
Przypominamy o rocznej korekcie w VAT za styczeń 2024 u podatników mających sprzedaż mieszana, czyli mają sprzedaż opodatkowaną 23%, 8%, 5%, 3%, 0% oraz sprzedaż zwolnioną i rozliczających koszty VAT...
2024-01-14
PODATEK MINIMALNY
Z początkiem 2024 r. wchodzą w życie przepisy regulujące tzw. podatek minimalny. Uzasadnieniem dla jego wprowadzenia miało być ograniczenie zjawiska praktyk optymalizacyjnych, w tym m.in. wieloletniego wykazywania straty podatkowej, która...
2023-12-14
E-doręczenia
Chociaż zgodnie z pierwotnymi założeniami obowiązkowe e-doręczenia dla części podmiotów miały wejść w życie 10 grudnia 2023 r., to jednak 23 listopada został opublikowany komunikat ministra cyfryzacji z 22 listopada...
2023-12-14
DEFINICJA STANOWISKA PRACY
W listopadzie znowelizowano definicję stanowiska pracy, przez które należy rozumieć przestrzeń pracy wraz z: wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika, krzesłem...
2023-12-14
FAKTURA PO WYSTAWIENIU PARAGONU
W ustawie o podatku od towarów i usług art. 106b ust. 5 wskazuje, że w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku...