AKTUALNOŚCI

2016-06-28
Minimalne wynagrodzenie w 2017 r.
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2016 r. zaproponowała, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. wyniosło 2.000 zł (brutto), co oznacza wzrost tego wynagrodzenia o 150 zł, tj. o 8,1% (w 2016 r. wynosi ono 1.850 zł). Taką...
2016-06-28
Urlopy wypoczynkowe w 2016 r.
Zbliża się sezon urlopowy, zatem przypomnijmy kto i kiedy może skorzystać z prawa do urlopu. Wymiar urlopu wypoczynkowego: 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 26 dni...
2016-06-15
W 2017 r. kwota wolna się nie zmieni
Henryk Kowalczyk, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów stwierdził, że mimo wcześniejszych zapowiedzi w 2017 roku nie zostanie zwiększony pułap dochodu wolnego od PIT. Ale może to otworzyć drogę do obniżki...
2016-06-08
Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS
Termin przekazania sprawozdania do KRS Obowiązek złożenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z odpowiednimi dokumentami we właściwym rejestrze sądowym wynika z ustawy o rachunkowości i dotyczy jednostek gospodarczych wpisanych do tego rejestru, np.: spółek z o.o.,...