AKTUALNOŚCI

2024-04-29
JPK PIT (JPK KPIR, JPK EWP i JPK CIT)
Na podatników już wkrótce ma zostać nałożony obowiązek składania JPK PIT, czyli odpowiednio JPK_PKPiR w przypadku osób rozliczających się za pomocą KPiR lub JPK_EWP w przypadku osób rozliczających się przy...
2023-12-14
DEFINICJA STANOWISKA PRACY
W listopadzie znowelizowano definicję stanowiska pracy, przez które należy rozumieć przestrzeń pracy wraz z: wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika, krzesłem...
2023-11-07
URLOPY I ICH RODZAJE
Poza urlopem wypoczynkowym istnieją jeszcze inne rodzaje urlopów. Urlopy te mają na tyle szczególny charakter, że są wykorzystywane wyłącznie wówczas, gdy pracownika zmusza do tego sytuacja życiowa. Rodzaje urlopów Urlopy przysługują wyłącznie...