AKTUALNOŚCI

2017-09-15
Prezenty z logo firmy dla klientów
Możliwość rozliczenia w kosztach podatkowych wydatku poniesionego na zakup prezentów z logo firmy przekazywanych klientom zależy od tego, czy wydatek ten ma charakter reklamowy czy reprezentacyjny. Na potrzeby podatku dochodowego za...
2017-09-08
Odwołanie od decyzji urzędu celno-skarbowego?
Urząd celno-skarbowy ma prawo w trybie kontroli celno-skarbowej sprawdzać prawidłowość obliczania i wpłacania podatków. Kontrola ma na celu wykrywanie i zwalczanie przestępstw powodujących znaczny uszczerbek w finansach publicznych. Po zakończeniu czynności kontrolnych podejmowanych w czasie kontroli...
2017-08-31
Eksmisja najemcy nawet „na bruk”?
Z dniem 11 września br. wejdzie w życie większość przepisów ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Ustawa ta, wprowadza między innymi, zupełnie nową konstrukcję prawną, jaką jest „najem instytucjonalny”. Stosowanie tego rodzaju umowy pozwoli...
2017-08-13
Zarządca sukcesyjny na wypadek śmierci przedsiębiorcy
Z początkiem 2018 r. mają wejść w życie przepisy umożliwiające sukcesję firm po śmierci przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG. Celem projektowanej ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej jest zapewnienie przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi, warunków do...