AKTUALNOŚCI

2016-04-13
Odliczenie od dochodu darowizny pieniężnej
Spółka może odliczyć od dochodu darowiznę pieniężną na rzecz organizacji pożytku publicznego jeśli darowizna ta zostanie wpłacona na rachunek bankowy obdarowanego, a spółka będzie posiadała dowód tej wpłaty. Zasadniczo podstawę opodatkowania CIT...
2016-04-11
Zmiany w umowach terminowych
Od 22 lutego 2016 r. weszły w życie zmiany do Kodeksu pracy, które modyfikują zasady terminowego zatrudniania pracowników. Od tego dnia ograniczeniu uległ wachlarz możliwych podstaw zatrudnienia, z katalogu umów zniknęły umowy na...
2016-04-06
Podstawa zastosowania ulgi na złe długi
Wśród przywilejów jakie przysługują podatnikom VAT, istotną rolę odgrywa prawo do korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w sytuacji, gdy nie otrzymali oni w odpowiednim terminie zapłaty za sprzedane towary czy usługi. Procedura...
2016-03-15
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych ZUS
Umowa zlecenia i prowadzenie pozarolniczej działalności  W myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - osobą prowadzącą pozarolniczą działalność jest przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,...
2016-03-07
Podatek od sprzedaży detalicznej - projekt ustawy
Rządowe Centrum Legislacji zamieściło na swojej stronie www.rcl.gov.pl, projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Podatek ten ma obowiązywać sieci handlowe oraz sprzedawców detalicznych. Przedsiębiorstwa mają być objęte tym podatkiem po przekroczeniu...
2016-02-18
500+ z podatkiem, czy bez
Ustawa wprowadzająca nowe świadczenie wychowawcze – 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko, jest już przyjęta Sejm i Senat i podpisana przez Prezydenta. Świadczenie to nie będzie opodatkowane. Nie planuje...