AKTUALNOŚCI

2020-06-24
Nowe bezzwrotne dotacje dla firm
Nowe bezzwrotne dotacje dla firm W ramach programu "Dotacje na kapitał obrotowy" z PARP-u wypłaconych zostanie 2,5 mld zł pochodzących z środków unijnych. Przedsiębiorca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa otrzyma w 100%...
2020-06-16
Kary w kosztach firmowych
Przepisy zawarte w obu ustawach o podatku dochodowym zawierają ograniczenia w zakresie obciążania firmowych kosztów podatkowych wartością niektórych kar umownych oraz odszkodowań. Z ustawy o pdof i ustawy o pdop...
2020-06-16
Tarcza 4.0 i zatory płatnicze
W tarczy antykryzysowej znalazły się szczególne uregulowania dotyczące zatorów płatniczych, czyli tzw. ulgi na złe długi, wprowadzające m.in. do ustaw o pdof i o pdop dla niektórych przedsiębiorców będących dłużnikami...
2020-06-12
Tarcza 4.0 i zatory płatnicze
W tarczy antykryzysowej znalazły się szczególne uregulowania dotyczące zatorów płatniczych, czyli tzw. ulgi na złe długi, wprowadzające m.in. do ustaw o pdof i o pdop dla niektórych przedsiębiorców będących dłużnikami...
2020-06-10
Przedłużone terminy dla płatników pdof
Tarcza antykryzysowa wprowadziła do ustawy o pdof zmianę, dzięki czemu niektórzy płatnicy pdof zyskali odroczenie terminu odprowadzenia zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego. To rozwiązanie skierowane było do płatników...