AKTUALNOŚCI

2020-08-25
Zakrywanie ust i nosa w sklepach
Pracownik sklepu ma prawo odmówić obsłużenia klienta, który nie stosuje się do obowiązku zakrywania ust i nosa – takie jest oficjalne stanowisko Ministerstwa Zdrowia. Zdaniem MF publiczne zamieszczanie informacji o konieczności...
2020-08-13
Praca zdalna nawet do 3 miesięcy po epidemii
Od 31 marca 2020 r. na mocy przepisów antykryzysowych związanych z epidemią koronawirusa pracodawcom i pracownikom umożliwiono korzystanie z pracy zdalnej. Taka forma świadczenia pracy została wprowadzona przez specustawę w sprawie...
2020-07-31
Zwolnienie pracownika a zwrot wsparcia z FGŚP
Na mocy tarczy 4.0 możliwość otrzymania wsparcia ze środków FGŚP uzyskały podmioty, które pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym albo obniżeniem...
2020-07-20
Dofinansowanie z FGŚP tylko przez 3 miesiące
Przedsiębiorcy w Prawa przedsiębiorców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, wypłacanych ze środków...
2020-07-07
Czynsz najmu wygasł również usługodawcom
Najnowsza nowelizacja specustawy w sprawie COVID-19, zwana tarczą 4.0, wprowadzona ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w...
2020-07-07
Mikropożyczka będzie umarzana z urzędu
Mikroprzedsiębiorcy spełniający warunki, o których mowa w specustawie w sprawie COVID-19, mogą ubiegać się o przyznanie mikropożyczki w wysokości do 5.000 zł, która może zostać umorzona. Dotychczas przepisy przewidywały, że...
2020-07-05
Dotacje na kapitał obrotowy
Przypomnijmy, że program "Dotacje na kapitał obrotowy" uruchomiony został przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i obejmował początkowo jedynie średnie firmy. W przypadku mikro i małych przedsiębiorców, bezzwrotne dotacje uruchamiane...